Terénní úpravy

Terénní úpravy zahrady a modelace terénu

 

Finální terénní úpravy na pozemku začínají až po dokončení výkopových i ostatních zemních prací a všech instalací pod úrovní země. Následné dodělávky totiž vždy zbytečně navyšují cenu prací.
Práce s terénem a půdou se vždy podřizuje aktuálnímu počasí!
Součástí úprav je také modelace terénu podle představ zákazníka a možností pozemku. Tyto modelace děláme pomocí  bagrů a tzv. bobíku podle objemu úprav a přístupnosti na pozemek, nebo pomocí našeho stroje na kultivaci půdy a samozřejmě ručně.
Nejčastěji se jedná o úpravy terénu po stavbě domu a srovnání plochy např. před terasou u domu, zvýšení terénu na potřebnou výšku, úpravy svahů a přechodů různých úrovní zahrady.
Upravit a připravit pozemek je třeba také pro případné záhony i pokládku travních koberců a nebo výsev travního semene. Hotovou plochu trávníku nakonec válcujeme.

 

Půdu zahrady v případě nutnosti vylepšujeme vrchní vrstvou ornice, která je při stavbě domu na pozemku deponována, nebo dovezeme tříděnou zeminu. V místech nově vznikajících záhonů a výsadeb používáme na vaše přání různé druhy kvalitních substrátů zvolených podle potřeby s důrazem na později vysazenou zeleň.
Plochy s budoucím trávníkem můžeme vylepšit křemičitým pískem pro provzdušnění zeminy a trávníkovým substrátem podle daných podmínek.

 

 

Plochu vašeho pozemku navrhneme a upravíme podle aktuálních podmínek tak, aby byla správně vysvahovaná. Dbáme na to, aby nedocházelo k výskytu vlhkých míst a podobně. Případný materiál, který obsahuje půda zahrady a je na terénní úpravy nevyhovující odvezeme a zlikvidujeme.
Inspiraci i pro vaší zahradu a její terénní úpravy najdete v naší fotogalerii zahrad zákazníků, kde jsme již různé úpravy realizovali.