+420 776 543 241

info@lopourzahrady.cz

+420 776 543 241

info@lopourzahrady.cz

TERÉNNÍ ÚPRAVY ZAHRADY A MODELACE TERÉNU

Terénní úpravy

Finální terénní úpravy na pozemku začínají až po dokončení výkopových i ostatních zemních prací a všech instalací pod úrovní země. Následné nesrovnalosti totiž vždy zbytečně navyšují cenu prací.
Práce s terénem a půdou se vždy podřizuje aktuálnímu počasí!
Součástí úprav je také modelace terénu podle představ zákazníka a možností pozemku. Tyto modelace děláme pomocí  bagrů a tzv. „bobíku“ podle objemu úprav a přístupnosti na pozemek nebo pomocí našeho stroje na kultivaci půdy. Samozřejmostí je i práce nestrojová.
Nejčastěji se jedná o úpravy terénu po stavbě domu a srovnání plochy. Příkladem je terén před terasou u domu, zvýšení terénu na potřebnou výšku, úpravy svahů a přechodů různých úrovní zahrady.
Upravit a připravit pozemek je třeba také pro případné záhony i pokládku travních koberců nebo výsev travního semene. Hotovou plochu trávníku nakonec válcujeme.

Půdu zahrady v případě nutnosti vylepšujeme vrchní vrstvou ornice, která je při stavbě domu na pozemku deponována nebo dovezeme tříděnou zeminu. V místech nově vznikajících záhonů a výsadeb používáme na Vaše přání různé druhy kvalitních substrátů zvolených podle potřeby, s důrazem na později vysazenou zeleň.
Plochy s budoucím trávníkem můžeme vylepšit křemičitým pískem pro provzdušnění zeminy a trávníkovým substrátem podle daných podmínek.

Plochu Vašeho pozemku navrhneme a upravíme podle aktuálních podmínek tak, aby byla správně vysvahovaná. Dbáme na to, aby nedocházelo k výskytu vlhkých míst. Případný materiál, který obsahuje půda zahrady a je na terénní úpravy nevyhovující, odvezeme a zlikvidujeme.
Inspiraci pro Vaší zahradu a její terénní úpravy najdete v naší fotogalerii zahrad zákazníků, kde jsme již různé úpravy realizovali.