Ceník kácení stromů

Ceny kácení stromů - ceník služeb

Stránka je ve výstavbě!

Cenu je prakticky nemožné blíže specifikovat, strom musíme nejdříve osobně vidět, abychom zhodnotili danou situaci. Cena se určuje dle velikosti a druhu stromu, obvodu kmene, vychýlení osy stromu, přístupu na pozemek. Nejdůležitější ovšem je, vhodné zvolení techniky kácení. V některých případech se dá celý strom položit na pozemek, ale většinou je potřeba použít ke kácení plošinu, nebo strom postupně odstranit pomocí stromolezeckého vybavení. Velmi často je třeba strom odstraňovat po částech, kvůli přítomnosti nedalekých staveb, plotů a dalšího občanského vybavení. Nebo je potřeba chytat dřevní hmotu do úvazků. To celé pak cenu zásadně ovlivňuje. Na žádost investora provádíme odklizení veškerého dřevního materiálu.

Kácení stromů v celku, obvod kmene do 100 cm – 1 500 – 2 500Kč,-
Kácení stromu v celku, obvod kmene nad 100 cm – 2 500 – 5 000Kč,-
Rizikové kácení stromu, obvod kmene do 100 cm – 4 000 – 6 000Kč,-
Rizikové kácení stromu, obvod kmene od 100 cm do 200 cm – 6 000 – 10 000Kč,-
Rizikové kácení stromu, obvod kmene nad 200 cm – 10 000 – 15 000Kč,-
Cena odstranění dřevní hmoty se liší dle druhu stromu a vypočítává se podle množství kubických metrů. Přičemž cena nakládky a likvidace jednoho kubíku je 650Kč,-.