Rizikové kácení stromů

Rizikové kácení stromů pomocí horolezecké techniky

Jsme sice primárně zahradnická firma, která zahrady realizuje, ale provádíme také údržbu zahrad. Součástí údržby bývá i řešení "problémů" se stromy, které narostli do nebezpečných velikostí, ohrožují majetek, zdraví kolemjdoucích, nebo jsou nemocné. Pokud je navíc strom v pozici, která nedovoluje jeho normální prořez, nebo poražení nabízíme rizikové kácení stromů horolezeckou technikou. V případě nutnosti používáme ke kácení stromů a jejich údržbě i zvedací techniku. Naše služby poskytujeme celém Středočeském kraji, zejména pak v Praze a v okresech Rakovník, Kladno a Beroun.

Rizikové kácení stromů horolezeckou technikou

Rizikové kácení horolezeckou technikou

 

Rizikové kácení stromů - bezpečnost

Při rizikovém kácení je potřeba se řídit mnoha náležitostmi. Například: vhodné období (kvůli hnízdění ptactva je doporučené období od začátku října do konce března), náležitý obvod kmene (povolení je třeba pro stromy, jejichž obvod kmene 130 centimetrů nad zemí přesahuje 80 centimetrů). Ovocné stromy jsou z těchto nařízení vyjmuty.

Každý strom má jiné parametry jako jsou rozvržení koruny, náklon hlavního terminálu a ostatních větví nebo místo kde roste a kam by měl být složen. Kapitolou sama o sobě, se kterou je velmi důležité pracovat, je vlastnost dřeva, která se kácí. Protože křehkost některých dřevin se od sebe zásadně liší.

Jedná se o vysoce odbornou činnost, kterou by neměl provádět nikdo bez náležitého oprávnění, potřebných odborných znalostí a zkušeností a v neposlední ředě i pojištění. Naše mnohaletá praxe v tomto oboru nás naučila absolutní pozornosti, předvídavosti a pokory před jedincem, který tu stál mnoho desetiletí před námi.

 

 

Kontaktujte nás

Pokud potřebujete konzultaci a případné řešení pro podobný případ se stromy na Vaší zahradě, na pozemku firmy či veřejném prostranství, nebo Vaše stromy potřebují pouze údržbu, neváhejte nás kontaktovat.
Pomůžeme Vám samozřejmě i s rozřezáním dřeva, s úklidem pozemku, odvozem větví, nebo materiál naštěpkujeme pro další využití. Pro kompletní vyčištění místa nabízíme také strojové frézování pařezů. Mimo služeb soukromím osobám poskytujeme samozřejmě veškeré práce a kácení stromů i firmám, obcím a městům při údržbě veřejné zeleně, alejí a parků.
Ceny a rizikové kácení stromů na jednotlivých místech jsou tak specifické. Nelze jednoznačně předem určit jejich výši např. po telefonu, nebo popsat emailem.
Vždy je potřeba se s konkrétním stromem i místem předem seznámit a navštívit ho!

Dobře zvažte jestli se Vám vyplatí takto náročnou operaci dělat svépomocí. Riziko a zodpovědnost je veliká. Případné škody na zdraví a majetku jsou mnohdy nenahraditelné!