+420 776 543 241

info@lopourzahrady.cz

+420 776 543 241

info@lopourzahrady.cz

Pergola z masivního dřeva, dlažba a okrasné záhony

PERGOLA Z MASIVU – STAVBA

Po zdárné realizaci úpravy svahu na zahradě chalupy manželů Šajnerových následovala další etapa spolupráce. Pergola. Pro to, aby si manželský pár mohl náležitě užívat svého nádherného pozemku jsme na zahradě u domu postavili pergolu z masivu s valbovou střechou. Před samotnou stavbou jsme nejdříve připravili obrubníky pro plochu z velkoformátové dlažby a patky pro ukotvení pergoly. Bok terasy domu jsme osadily schody z kamene a tak vznikl nový přístup do pergoly. Místo jsme následně zvelebili záhony s okrasnými keři.

Pergola – schody z terasy domu

Odstranění pařezů provádíme pomocí pařezové frézy, která rozemele pařez na kusy. Poradíme si se všemi velikostmi pařezů, se všemi možnými druhy stromů. Na přání investora můžeme pařez vyfrézovat až do hloubky dvaceti centimetrů. Po vyfrézování pařezů si po sobě uklidíme a vyfrézovanou dřevní hmotu odvezeme a zlikvidujeme. Prohlédněte si náš ceník. Nabízíme také rizikové kácení stromů.
Cena frézování pařezů se stanovuje především podle tvrdosti a průměru frézovaného pařezu (měří se v nejnižším bodě u země), hloubky, do které se pařez bude frézovat (pro trávník stačí 10 cm, pro keře až 20 cm), svahovitosti a kamenitosti pozemku, podle možnosti přístupu pařezové frézy na pozemek a podle počtu frézovaných pařezů.
Pokud nejsou známy žádné překážky, které by znesnadňovaly frézování, stojí jeden centimetr průměru frézovaného pařezu od 30 Kč. Zbavit se pařezu na zahradě není nic snadného, proto přenechejte tuto práci profesionálům, kteří v krátké chvíli zbaví Váš pozemek kořenů, pařezů a dalších zbytečně překážejících výmladků.