Podmínky použití webu

VYHRAZUJEME SI PRÁVO NA OBSAH WEBU

Podle zákona č. 121/2000 si vyhrazujeme právo zákazu publikování obsahu webu, designu, informací, grafiky a jiných materiálů obsažených na tomto webu. Povinností každého uživatele tohoto webu je řídit se níže vysvětlenými pravidly.

PROVOZOVATEL WEBU

Provozovatelem webu je společnost Lopour Zahrady s.r.o. .