Okrasné zídky

Stavíme okrasné zídky a opěrné zdi

Okrasné zídky v zahradách se hlavně používají jako stavební prvky, které mají za cíl, překonat výškové rozdíly mezi jednotlivými částmi zahrady. Okrasná zídka má vysokou přidanou hodnotu a stává se často v zahradě dominantním středem zájmu jejich uživatelů a návštěvníků. Kvalitně navržená a dobře postavená zídka je právem považována za vrchol zahradní architektury. Často se proto stává, že majitelé zahrad, kteří nemají zahradu ve svahu, a tudíž nemohou překonávat žádné terénní nerovnosti, se přesto rozhodnou pro vytvoření okrasné zídky. Stejně tak postupují majitelé zahrad, kteří mají pocit, že jejich zahrada postrádá plastičnost nebo zajímavý stavební prvek.

 

Stavební práce - okrasné zídky
Důležité je si uvědomit jakou funkci by měla zídka splňovat. Pokud je potřeba, aby zídka držela svah, je potřeba vytvořit kvalitní základy, které budou zasahovat do nezámrzné hloubky. Ta se odvozuje od nadmořské výšky, specifik dané oblasti a struktury místní půdy. Pokud by měla být funkce zídky čistě okrasná a není potřeba, aby bylo zadržováno větší množství hmoty, můžeme realizovat takzvanou suchou zídku. Náš trh nabízí celou škálu různých materiálů, které mohou být použity pro stavbu okrasných zídek.

 

Okrasné zídky a materiály

Pokud stavíme zídku pro udržení svahu, můžeme postavit opěrnou zídku ze ztraceného bednění. Na něj po té nalepit opracovaný kámen, nebo betonovou imitaci kamene. Velmi zajímavou a variabilní variantou jsou gabiony. Gabion je moderní způsob stavby zídek. Jedná se o drátěný koš, který je vyplněn nejrůznějšími druhy kamene a lze z něho vytvořit jakýkoli tvar. Vysokou zádržnou schopnost má i zídka z větších lomových kamenů, které jsou na divoko skládané do suché zídky. Výrobci betonových prvků mají ve svých nabídkách velké množství různých betonových prvků nebo betonových svahovek, které lze pro stavbu zídek také použít.

 

 

Pokud není potřeba zídkou držet svah a majitel má spíš v úmyslu zvýšit estetickou hodnotu své zahrady, máme na výběr ještě širší paletu materiálů. U suchých zídek stačí vytvořit 20 – 40 centimetrů hluboký štěrkový základ. Suchou nebo jen slabě kotvenou zídku lze vytvořit prakticky z jakéhokoli materiálu. Můžeme použít divoký lomový kámen nebo si vybrat z nepřeberného množství opracovaných kamenných cihliček. Pokud není zídka vyšší než 80 centimetrů, není potřeba stavební povolení ani ohlášení, pouze pokud bude tvořit hranici pozemku.